ZTE

Twoje potrzeby, nasza pasja

Transport kolejowy

Transport kolejowy, dzięki sporym możliwościom ładowności wagonów, umożliwia przewożenie większej ilości ładunków w jednej jednostce transportowej. Przy dużej ilości ładunków o sporych gabarytach, które należy przemieścić w jednym czasie, często transport kolejowy staje się korzystniejszy ekonomicznie od transportu samochodowego.

Transport kolejowy

Dzięki współpracy z doświadczonymi i uznanymi w swojej branży podwykonawcami, możemy zaoferować usługi transportu kolejowego ładunków ciężkich i ponadnormatywnych w całej Europie, w tym na kierunkach wschodnich, między innymi w Rosji, na Białorusi i na Ukrainie. Nasi partnerzy dysponują odpowiednią wiedzą na temat profesjonalnej organizacji przewozu ładunków specjalnych koleją.

W zakresie transportu kolejowego oferujemy następujące usługi:

Koleją można przewozić ładunki o następujących maksymalnych wymiarach:

 W przypadku transportu kolejowego należy pamiętać, iż często nie ma możliwości przewiezienia ładunku do miejsca docelowego, z uwagi na brak infrastruktury kolejowej w miejscu rozładunku. W takim przypadku istnieje potrzeba przeładowania towarów z platform kolejowych na samochody (transport intermodalny).

już 31 lat

Historia

Historia 20142015 r.

Spółka ZTE w chwili obecnej posiada 62 ciągniki i 67 naczep do przewozu nietypowych ładunków.


Historia 20092009 r.

Nawiązanie bliższej współpracy z wiodącym producentem specjalistycznych naczep firmą Faymonville.


Historia 20052005 r.

Pierwszy certyfikat BVQi Systemu Zarządzania wg normy ISO 9001:2000.


Historia 20001998-2005 r.

Okres zakupów nowego sprzętu i ugruntowanie pozycji na rynku usług transportu ponadgabarytowego.


Historia 19981998 r.

Zakup nieruchomości po byłej kopalni "Michał" w Siemianowicach Śląskich i poddanie jej rewitalizacji.


Historia 19961996 r.

Zakup spółki ZTE Katowice i przyłączenie jej do spółki Gola. Od tego momentu firma zmienia nazwę z Gola na ZTE Katowice Sp. z o.o.


Historia 19901990 r.

Początek działalności na rynku przewozów ponadgabarytowych pod spółką GOLA Sp. z o.o.

Zapytaj o ofertę