Transport ponadgabarytowy – ZTE
Twoje potrzeby, nasza pasja

Czym jest pilotaż transportów ponadgabarytowych?

30 lipca 2022

Transport ponadgabarytowy rządzi się swoimi prawami. Przed zaplanowaniem i realizacją tego rodzaju transportu należy zapoznać się ze wszystkimi przepisami prawa transportowego, aby wiedzieć, czy nie będzie konieczna obecność pilota. Pilotaż transportu ponadgabarytowego zapewnia bezpieczeństwo ruchu i gwarantuje odpowiednie wyposażenie pojazdu. Dowiedz się, co należy do zadań pilota i kto może pilotować transport ładunków ponadnormatywnych!

Jakie są zadania pilota?

Do obowiązków pilota należy zabezpieczenie infrastruktury drogowej na czas przejazdu ładunków, informując tym samym innych uczestników ruchu o zbliżającym się nietypowym transporcie. Pilot jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przewozu oraz zminimalizowanie wszelkich utrudnień, jakie mogą pojawić się w czasie przewożenia nienormatywnych ładunków. Sprawuje on tym samym nadzór nad pojazdem w trakcie postoju oraz na trasie. Co więcej - pilot może zadecydować o wstrzymaniu pilotowania w przypadku pojawienia się istotnego utrudnienia w ruchu drogowym lub zagrożenia jego bezpieczeństwa. W obliczu takiej sytuacji pilot musi zawiadomić policję oraz zarządcę drogi. Szczegóły dotyczące zakresu pracy leżących po stronie pilota określa szczegółowo Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. (Dz.U. z dnia 5 czerwca 2012 r. poz. 629) w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych.

Pilot powinien również wiedzieć wszystko o tym, co pilotuje. Bez tej wiedzy nie będzie on w stanie szczegółowo zorganizować przebiegu przewozu. Znajomość wymiarów ładunku, wysokości oraz masy całkowitej pozwala pilotowi zaplanować trasę, po której pojazd będzie się poruszał. Od rodzaju przewożonych ładunków zależeć będzie m.in. wybór optymalnej drogi (spośród autostrady, drogi ekspresowej czy drogi krajowej). Zdarza się, że w trakcie organizacji przewozu konieczne jest usunięcie dystraktorów - znaków drogowych czy sygnalizatorów. Demontaż tych elementów należy zlecić firmom zewnętrznym odpowiednio wcześnie. Są to dodatkowe i często dość czasochłonne prace do wykonania przez realizacją zlecenia transportowego. Każdą decyzję o demontażu sygnalizatorów czy znaków drogowych należy konsultować z zarządcą dróg.

Kto może pilotować transport ładunków ponadgabarytowych?

Eskortą pojazdów przewożących ładunki o nietypowych gabarytach zajmują się wykwalifikowani piloci, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia. Uprawnienia te są nadawane przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego. Pilot podczas wykonywania czynności związanych z pilotowaniem przejazdu pojazdu nienormatywnego realizuje niezwykle odpowiedzialne zadanie, dlatego wykształcenie i doświadczenie są niezwykle ważne. Szkolenia dla kierujących ruchem drogowym udostępniane są na stronach poszczególnych ośrodków ruchu drogowego w zakładce “szkolenia”. Tam też znajdują się wszystkie informacje dotyczące tego, kto może wziąć udział w kursie, ile on trwa i ile kosztuje.

Co istotne! Pilotowanie pojazdów przewożących ładunki ponadnormatywne możesz zlecić firmie, która zajmie się organizacją przewozu od A do Z. Przykładem takiej firmy jest ZTE, która łączy doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów od transportu wielkogabarytowego. Sprawdź naszą ofertę i dowiedz się, jak organizujemy przewóz ładunków gabarytowych.

Kiedy trzeba zlecić pilotaż transportów?

Rozporządzenie MSWiA określa jednoznacznie, w jakich przypadkach niezbędne jest pilotowanie ładunków ponadgabarytowych. Jeżeli pojazd przekracza którąś z poniższych wartości powinien być pilotowany przez jeden pojazd:

  • długość pojazdu – 23 m
  • szerokość pojazdu – 3,2 m
  • wysokość pojazdu – 4,5 m
  • masa całkowita – 60 t.

W przypadku, gdy wartości te przekraczają 30 metrów w przypadku długości pojazdu, 3, 6 metra dla szerokości pojazdu, 4, 7 metra dla wysokości pojazdu oraz 80 ton w przypadku masy całkowitej pojazdu, konieczne jest zaangażowanie dwóch pilotów.

już 33 lat

Historia

Historia 20142015 r.

Spółka ZTE w chwili obecnej posiada 62 ciągniki i 67 naczep do przewozu nietypowych ładunków.


Historia 20092009 r.

Nawiązanie bliższej współpracy z wiodącym producentem specjalistycznych naczep firmą Faymonville.


Historia 20052005 r.

Pierwszy certyfikat BVQi Systemu Zarządzania wg normy ISO 9001:2000.


Historia 20001998-2005 r.

Okres zakupów nowego sprzętu i ugruntowanie pozycji na rynku usług transportu ponadgabarytowego.


Historia 19981998 r.

Zakup nieruchomości po byłej kopalni "Michał" w Siemianowicach Śląskich i poddanie jej rewitalizacji.


Historia 19961996 r.

Zakup spółki ZTE Katowice i przyłączenie jej do spółki Gola. Od tego momentu firma zmienia nazwę z Gola na ZTE Katowice Sp. z o.o.


Historia 19901990 r.

Początek działalności na rynku przewozów ponadgabarytowych pod spółką GOLA Sp. z o.o.

Zapytaj o ofertę