Transport ponadgabarytowy – ZTE
Twoje potrzeby, nasza pasja

Jak bezpiecznie przewozić towary ponadgabarytowe?

15 listopada 2023

Przewożenie ładunków ponadgabarytowych to wyzwanie, które wymaga specjalnych platform, zezwoleń oraz starannej organizacji. W tym artykule dowiesz się, jak zabezpieczyć towary ponadgabarytowe w trakcie transportu oraz zrozumiesz, dlaczego warto ich przewóz powierzyć profesjonalnym firmom.

Odpowiednie pojazdy i sprzęt

Transport ponadgabarytowy to wyzwanie, które wymaga specjalistycznego podejścia. Zanim przystąpisz do tego przedsięwzięcia, musisz zrozumieć, czym są ładunki ponadgabarytowe. Oto podstawowe kryteria, które je definiują:

 • waga: masa całkowita przekracza 42 tony;
 • wysokość: jest wyższa niż 4 m;
 • szerokość: jest większa niż 2,55 m;
 • długość: całkowita długość zespołu pojazdów przekracza 18,75 m (z wyjątkiem samochodu z naczepą, którego długość nie może przekraczać 16,5 m).

W Polsce przewóz ładunków ponadgabarytowych realizowany jest głównie transportem drogowym i wymaga specjalnego zezwolenia od starosty lub Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Istnieje 7 kategorii zezwoleń, które regulują transport gabarytowy.

 1. Zezwolenie I kategorii: wystawiane przez zarządcę drogi, dotyczy pojazdów, których wymiary oraz masa nie przekraczają dopuszczalnych norm, a nacisk osi nie jest większy niż ustalony limit dla dróg.
 2. Zezwolenie II kategorii: wystawiane przez starostę, odnosi się do pojazdów nienormatywnych wolnobieżnych, ciągników rolniczych i przyczep, których długość, wysokość i masa nie przekraczają norm.
 3. Zezwolenie III kategorii: wystawiane przez starostę i Naczelnika Urzędu Celnego, dotyczy pojazdów, których nacisk osi i masa nie przekraczają norm, szerokość nie jest większa niż 3,2 m, długość nie jest większa niż 15 m w przypadku pojedynczego pojazdu lub 23 m w przypadku zespołu pojazdów, a wysokość nie jest większa niż 4,3 m.
 4. Zezwolenie IV kategorii: wystawiane przez GDDKiA i Naczelnika Urzędu Celnego, dotyczy pojazdów, których masa nie przekracza norm, szerokość nie jest większa niż 3,4 m, długość nie jest większa niż 15 m (pojedynczy pojazd); 23 m (zespół pojazdów); 30 m (zespół pojazdów o skrętnych osiach), wysokość nie jest większa niż 4,3 m, a naciski osi nie są większe niż ustalone dla dróg.
 5. Zezwolenie V kategorii: wystawiane przez GDDKiA, dotyczy pojazdów, których naciski osi nie są większe od dopuszczalnych dla wybranej drogi, szerokość nie jest większa niż 3,4 m, długość nie jest większa niż 15 m (pojedynczy pojazd); 23 m (zespół pojazdów); 30 m (zespół pojazdów o skrętnych osiach), wysokość nie jest większa niż 4,3 m, a masa nie jest większa niż 60 ton.
 6. Zezwolenie VI kategorii: wystawiane przez GDDKiA, dotyczy pojazdów, których szerokość nie jest większa niż 3,4 m dla drogi jednojezdniowej lub 4 m w przypadku dwujezdniowej drogi klasy A, S i GP, długość nie jest większa niż 15 m (pojedynczy pojazd); 23 m (zespół pojazdów); 30 m (zespół pojazdów o skrętnych osiach), wysokość nie jest większa niż 4,3 m, masa nie jest większa niż 60 ton, a naciski osi nie są większe niż ustalone dla dróg.
 7. Zezwolenie VII kategorii: wydane przez GDDKiA, dotyczy pojazdów o wymiarach oraz masie całkowitej większych od wymienionych w kategoriach I – VI, z naciskami osi przekraczającymi wielkości przewidziane dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.

Warto dodać, że na wydanie zezwolenia dany organ ma 14 dni. Czasami zdarza się jednak, że ładunek ponadgabarytowy musi zostać przewieziony poza terytorium Polski, co wymaga zdobycia dodatkowego zezwolenia od Naczelnika Urzędu Celnego.

Wsparcie profesjonalistów

Zanim jednak zaplanujesz transport ponadnormatywny, dokładnie przygotuj trasę. Pamiętaj, że często ładunki te muszą poruszać się miastowymi drogami czy autostradami, a na niektórych odcinkach mogą występować ograniczenia dotyczące transportu towarów o danej masie, niskie tunele, czy wiadukty.

Najczęściej przewóz odbywa się nocą, kiedy ruch na drogach jest mniejszy. W przypadkach, gdy towary ponadgabarytowe są przewożone w okresach szczytu, ryzyko zagrożenia innych użytkowników dróg jest zwiększone, ale istnieje możliwość zapewnienia eskorty policji, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Zarówno załadunek, jak i rozładunek muszą być przeprowadzone zgodnie z ustalonym planem i z użyciem odpowiedniego sprzętu, przy zachowaniu przepisów BHP. Dlatego tak ważna jest współpraca z doświadczonymi specjalistami, którzy potrafią odpowiednio zabezpieczyć ładunek ponadgabarytowy, a dodatkowo bezbłędnie zaplanują trasę. Współpracując z doświadczoną firmą, zyskasz pewność, że wszystkie niezbędne zezwolenia zostaną załatwione, a odpowiedni pojazd zostanie użyty do transportu. Dzięki temu transport ładunków ponadgabarytowych przebiegnie bezpiecznie i sprawnie.

już 34 lat

Historia

Historia 20142015 r.

Spółka ZTE w chwili obecnej posiada 62 ciągniki i 67 naczep do przewozu nietypowych ładunków.


Historia 20092009 r.

Nawiązanie bliższej współpracy z wiodącym producentem specjalistycznych naczep firmą Faymonville.


Historia 20052005 r.

Pierwszy certyfikat BVQi Systemu Zarządzania wg normy ISO 9001:2000.


Historia 20001998-2005 r.

Okres zakupów nowego sprzętu i ugruntowanie pozycji na rynku usług transportu ponadgabarytowego.


Historia 19981998 r.

Zakup nieruchomości po byłej kopalni "Michał" w Siemianowicach Śląskich i poddanie jej rewitalizacji.


Historia 19961996 r.

Zakup spółki ZTE Katowice i przyłączenie jej do spółki Gola. Od tego momentu firma zmienia nazwę z Gola na ZTE Katowice Sp. z o.o.


Historia 19901990 r.

Początek działalności na rynku przewozów ponadgabarytowych pod spółką GOLA Sp. z o.o.

Zapytaj o ofertę