Transport ponadgabarytowy – ZTE
Twoje potrzeby, nasza pasja

Jakich ładunków dotyczy transport ponadgabarytowy?

4 sierpnia 2021

Jakich ładunków dotyczy transport ponadgabarytowy?

Zorganizowanie przewozu ładunku wielkogabarytowego nie należy łatwych przedsięwzięć. Wymaga znajomości nie tylko przepisów ustanowionych przez Ministerstwo Transportu i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ale również umiejętności planowania całego procesu logistycznego. Przewóz jakiego ładunku zatem należy traktować jako transport ponadnormatywny? Postaramy się wyjaśnić w tekście poniżej.

Kiedy ładunek uznawany jest za ponadgabarytowy?

Ładunkiem wielkogabarytowym nazywamy towary o niestandardowych wymiarach oraz wadze, zazwyczaj przekraczających zwykłe wymiary przyczepy pojazdu. Przyjmuje się, transport gabarytowy dotyczy pojazdów, których wymiary wraz z ładunkiem przewyższają 16,5m długości, 2,5m szerokości oraz 4m wysokości a waga wynosi ponad 42 tony ciężaru całkowitego. Co istotne, wlicza się tutaj także wagę kierowcy oraz paliwa. Transport ponadgabarytowy dotyczy zazwyczaj przewozu maszyn budowlanych, instalacji przemysłowych, elementów konstrukcyjnych, zbiorników i innych urządzeń z różnych branży.

Podstawowe kategorie ładunków wielkogabarytowych

W przypadku ładunków wielkogabarytowych stosuje się podział na:

 • ładunki ponadnormatywne zwykłe o masie przekraczającej 25 ton, szerokości pomiędzy 3,5 a 4m, długości 15 – 16m i wysokości między 3 a 3,5m;
 • ładunki gabarytowe specjalne o szerokości do 7m oraz długości do 5m i niezbyt dużej wadze;
 • ładunki ponadgabarytowe ciężkie o masie pomiędzy 70 a 100 ton;
 • ładunki wielkogabarytowe o masie skupionej o niewielkich wymiarach zewnętrznych, ale bardzo dużej masie przekraczającej kilkaset ton;
 • ładunki gabarytowe długie o rozmiarze wykraczającym poza standardy, o długości nawet do 60 metrów.

W jaki sposób zorganizować transport ładunku ponadnormatywnego?

Planując transport wielkogabarytowy, należy pamiętać o zasadach przejazdu takim pojazdem, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku (Prawo o ruchu drogowym). Jest tam wyraźnie określone, jakie obowiązkowe zezwolenia należy uzyskać. Oprócz niezbędnych dokumentów, należy również bardzo starannie opracować cały proces logistyczny. Wymaga to wyboru optymalnego środka transportu, z uwzględnieniem przepisów ruchu drogowego. Ze względu na coraz lepiej rozwiniętą sieć dróg ekspresowych i autostrad oraz stan dróg, transport ponadnormatywny drogowy zdecydowanie stanowi większość. Należy jednak pamiętać o istotnych utrudnieniach, na jakie można natrafić na trasie przewozu. Są to np. wąskie drogi, wysepki, niskie wiadukty. Nawet rondo może stanowić istotną przeszkodę. Aby nie prowadzić do utrudnień dla innych uczestników ruchu drogowego, nierzadko transport ponadgabarytowy realizowany jest w porze nocnej. Co jeszcze istotne, należy zaplanować również sposób pilotowania transportu wielkogabarytowego, co określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 roku.

Podczas organizacji transportu należy pamiętać, że każde z państw europejskich posiada inne przepisy regulujące zasady przewozu ładunków ponadnormatywnych, a o wydanie stosownego zezwolenia należy zwracać się w kraju, przez który ma się transport odbywać.

Pozwolenia związane z transportem wielkogabarytowym

Jak już zostało wcześniej wspomniane, przewóz ładunku gabarytowego wymaga uzyskania niezbędnych zezwoleń, określających warunki, jakie muszą być spełnione przez przewoźnika realizującego transport. Wskazują one konieczność zapewnienia pilota oraz opisują w jaki sposób można korzystać z mostów i wiaduktów. Podają ponadto czas realizacji przejazdu na konkretnych odcinkach. Jeżeli pojazd realizujący transport ma długość większą niż 40 metrów, długość zespołu pojazdów wynosi więcej niż 120 metrów a szerokość jezdni jest mniejsza niż 3 metry, konieczne jest zapewnienie eskorty Policji.

W przepisach określone jest 7 kategorii pozwoleń na przewóz ładunków ponadnormatywnych. Są to:

 • Kategoria I – pojazdy o wymiarach, masach i nacisku na jedną oś nieprzekraczających dopuszczalnych wartości, zazwyczaj 11,5 ton. Zezwolenie wydaje Zarządca drogi;
 • Kategoria II – pojazdy wolnobieżne, ciągniki rolnicze oraz zespoły tych pojazdów, w tym z przyczepą specjalną. Nacisk na jedną oś w pojeździe nie większy niż dopuszczalny na konkretnej drodze a szerokość mniejsza niż 3,5 metra; Zezwolenie wydawane jest przez Starostę na okres 12 miesięcy.
 • Kategoria III – pojazdy o nacisku na jedną oś nieprzekraczającym dopuszczalnego na danej drodze, szerokości do 3,2 metra i długości 15 metrów dla jednego pojazdu lub 23 metrów w przypadku zespołu. Wysokość maksymalna to 4,3 metra. Zezwolenie wydaje Starosta lub Naczelnik Urzędu Celnego na okres 1, 6, 12 lub 24 miesięcy;
 • Kategoria IV – zasady jak dla kategorii III, jednak zezwolenie wydaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i Naczelnik Urzędu Celnego. Może dotyczyć dodatkowo zespołu pojazdów o osiach skrętnych o długości 30m;
 • Kategoria V – elementy kategorii IV, z ograniczeniem maksymalnej masy ładunku, wynoszącej 60 ton. Zezwolenie wydaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad;
 • Kategoria VI – warunki kategorii V, ale pozwalające na przejazd pojazdu lub zespołu o szerokości 4 metrów na drodze dwujezdniowej, w tym na drodze krajowej, ekspresowej lub na autostradzie. Zezwolenie wydaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad;
 • Kategoria VII – przewóz ładunku niezakwalifikowanego do żadnej z kategorii I – VI. Zezwolenie wydawane jest przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, wymaga ponadto uzyskania zgód na transport od zarządców dróg, po których ma się odbyć. Jeżeli przejazd nie wykroczy poza granice miasta na prawach powiatu ani nie będzie odbywać się drogą ekspresową czy autostradą, pozwolenie może być wydane przez Prezydenta danego miasta.

Wsparcie profesjonalistów

Transport ładunku wielkogabarytowego to złożony proces. Jego organizacja wymaga znajomości niezbędnych przepisów oraz umiejętności operowania nimi w planowaniu przewozu. Nie jest to łatwe, dlatego warto zwrócić się z tym do specjalistów, posiadających niezbędne doświadczenie. Profesjonaliści pracujący w firmach transportowych potrafią wybrać optymalny środek transportu oraz zaplanować całą trasę tak, aby transport odbył się w możliwie jak najkrótszym czasie, nie zapominając o uwzględnieniu obowiązujących przepisów.

już 32 lat

Historia

Historia 20142015 r.

Spółka ZTE w chwili obecnej posiada 62 ciągniki i 67 naczep do przewozu nietypowych ładunków.


Historia 20092009 r.

Nawiązanie bliższej współpracy z wiodącym producentem specjalistycznych naczep firmą Faymonville.


Historia 20052005 r.

Pierwszy certyfikat BVQi Systemu Zarządzania wg normy ISO 9001:2000.


Historia 20001998-2005 r.

Okres zakupów nowego sprzętu i ugruntowanie pozycji na rynku usług transportu ponadgabarytowego.


Historia 19981998 r.

Zakup nieruchomości po byłej kopalni "Michał" w Siemianowicach Śląskich i poddanie jej rewitalizacji.


Historia 19961996 r.

Zakup spółki ZTE Katowice i przyłączenie jej do spółki Gola. Od tego momentu firma zmienia nazwę z Gola na ZTE Katowice Sp. z o.o.


Historia 19901990 r.

Początek działalności na rynku przewozów ponadgabarytowych pod spółką GOLA Sp. z o.o.

Zapytaj o ofertę