Transport ponadgabarytowy – ZTE
Twoje potrzeby, nasza pasja

Jakie formalności należy wypełnić przy transporcie ponadgabarytowym?

15 marca 2023

Realizacja transportu ponadgabarytowego wymaga nie tylko spełnienia ustawowych wymogów nakładanych na przewoźnika, ale także odpowiedniego zaplanowania całego procesu logistycznego. Aby wybrać najkorzystniejszy sposób przewozu, wymagane jest dokładne zrozumienie potrzeb i specyfiki transportowanego ładunku. Niedostosowanie się do tych wymagań może skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi.

Kategorie zezwoleń na transport ponadnormatywny

Przepisy dotyczące przejazdu pojazdem nienormatywnym reguluje wiele aktów prawnych, w tym między innymi ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. W myśl tej ustawy istnieje siedem rodzajów zezwoleń, które są uzależnione od przekroczenia norm dotyczących wymiarów, masy lub nacisków osi w pojazdach.

Kategorie I i II dotyczą ładunków podzielnych, natomiast kategorie od III do VII są dedykowane dla ładunków niepodzielnych, czyli takich, które nie mogą być podzielone na mniejsze ładunki z uwagi na wysokie koszty lub ryzyko powstania szkody.

Poniżej przedstawiamy wykaz kategorii.

Zezwolenie I kategorii wydawane jest przez zarządcę drogi odpowiedzialnego za daną drogę i dotyczy pojazdów, których:

 • wymiary oraz masa nie przekraczają dopuszczalnych norm,
 • nacisk osi nie jest większy niż ustalony limit dla dróg z pojedynczą osią napędową do 11,5 tony.

Zezwolenie II kategorii wydaje starosta i dotyczy pojazdów nienormatywnych wolnobieżnych, ciągników rolniczych oraz przyczep, których:

 • długość, wysokość i masa nie przekraczają dopuszczalnych norm,
 • szerokość nie przekracza 3,5 metra,
 • nacisk osi jest zgodny z wymaganiami drogowymi.

Natomiast zezwolenie III kategorii wydawane jest przez starostę i Naczelnika Urzędu Celnego i dotyczy pojazdów, których:

 • nacisk osi i masa nie przekraczają określonych limitów,
 • szerokość nie przekracza 3,2 metra,
 • długość nie jest większa niż 15 metrów dla pojedynczego pojazdu lub 23 metry dla zespołu pojazdów,
 • wysokość pojazdu nie przekracza 4,3 metra.

Zezwolenie IV kategorii jest wydawane przez GDDKiA oraz Naczelnika Urzędu Celnego. Aby otrzymać takie zezwolenie, pojazd musi spełniać następujące wymagania:

 • masa nie przekracza dopuszczalnych norm,
 • szerokość nie jest większa niż 3,4 m,
 • długość nie przekracza 15 m dla pojedynczego pojazdu, 23 m dla zespołu pojazdów oraz 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,
 • wysokość nie jest większa niż 4,3 m,
 • naciski osi nie są większe niż ustalone dla dróg, na których obowiązuje dopuszczalny nacisk pojedynczy osi napędowej do 11,5 ton.

Zezwolenie V kategorii wydawane przez GDDKiA odnosi się do pojazdów, których:

 • naciski osi nie jest większy od dopuszczalnych dla wybranej drogi,
 • szerokość nie jest większa niż 3,4 m,
 • długość nie przekracza 15 m dla pojedynczego pojazdu, 23 m dla zespołu pojazdów oraz 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,
 • wysokość nie jest większa niż 4,3 m,
 • masa nie przekracza 60 ton.

GDDKiA wydaje zezwolenie VI kategorii dla pojazdów, których:

 • szerokość nie przekracza 3,4 m na drodze jednojezdniowej lub 4 m na drodze dwujezdniowej klasy A, S i GP,
 • długość nie przekracza 15 m dla pojedynczego pojazdu, 23 m dla zespołu pojazdów oraz 30 m dla zespołu pojazdów z obrotowymi osiami,
 • wysokość nie jest większa niż 4,3 m,
 • masa nie przekracza 60 ton,
 • naciski osi nie przekraczają dopuszczalnych wartości dla dróg, na których obowiązuje dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton.

Zezwolenie VII kategorii wydawane przez GDDKiA dotyczy pojazdów:

 • mających wymiary oraz rzeczywistą masę całkowitą większą niż te wymienione w kategoriach I-VI,
 • o naciskach osi przekraczających wielkości dopuszczalne dla dróg z dopuszczalnym naciskiem pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.

Pilotaż przewozu ponadnormatywnego

Rozporządzenie MSWiA jednoznacznie określa, że transport ponadgabarytowy nie może obyć się bez osoby pilota w przypadku, gdy pojazd przekracza którąkolwiek z poniższych wartości:

 • długość pojazdu: 23 m,
 • szerokość pojazdu: 3,2 m,
 • wysokość pojazdu: 4,5 m,
 • masa całkowita: 60 t.

Kiedy ładunek przekracza długość 30 m, szerokość 3,6 m, wysokość 4,7 m albo masa całkowita jest większa niż 80 ton, to wtedy są konieczne 2 pojazdy pilotujące.

Wsparcie profesjonalistów

Aby mieć stuprocentową pewność, że transport gabarytowy przebiegnie bez przeszkód, warto zgłosić się do specjalistów z branży. W ZTE zrealizowaliśmy już wiele przewozów ładunków ponadgabarytowych, ciężkich i specjalnych. Nasi klienci mogą liczyć na pełną organizację i obsługę transportu na terenie całej UE, Skandynawii, krajów bałkańskich czy Turcji.

już 34 lat

Historia

Historia 20142015 r.

Spółka ZTE w chwili obecnej posiada 62 ciągniki i 67 naczep do przewozu nietypowych ładunków.


Historia 20092009 r.

Nawiązanie bliższej współpracy z wiodącym producentem specjalistycznych naczep firmą Faymonville.


Historia 20052005 r.

Pierwszy certyfikat BVQi Systemu Zarządzania wg normy ISO 9001:2000.


Historia 20001998-2005 r.

Okres zakupów nowego sprzętu i ugruntowanie pozycji na rynku usług transportu ponadgabarytowego.


Historia 19981998 r.

Zakup nieruchomości po byłej kopalni "Michał" w Siemianowicach Śląskich i poddanie jej rewitalizacji.


Historia 19961996 r.

Zakup spółki ZTE Katowice i przyłączenie jej do spółki Gola. Od tego momentu firma zmienia nazwę z Gola na ZTE Katowice Sp. z o.o.


Historia 19901990 r.

Początek działalności na rynku przewozów ponadgabarytowych pod spółką GOLA Sp. z o.o.

Zapytaj o ofertę