Transport ponadgabarytowy – ZTE
Twoje potrzeby, nasza pasja

Jakiego rodzaju ładunki można transportować transportem rzecznym?

16 sierpnia 2023

Transport rzeczny to jeden z najstarszych i najskuteczniejszych sposobów przemieszczania ładunków na dużą odległość. Od czasów starożytnych rzeki były naturalnymi autostradami dla handlu i transportu, a dzisiaj, dzięki nowoczesnej technologii, nadal pełnią one kluczową rolę w przewozie różnego rodzaju ładunków.

W tym artykule przyjrzymy się towarom, które można przewozić rzeką, a także omówimy zalety i ograniczenia tej formy transportu.

Zalety transportu rzecznego

Transport rzeczny niesie ze sobą wiele korzyści, nie ma więc co się dziwić, że ta forma przemieszczania ładunków wciąż jest chętnie wybierana przez przedsiębiorców.

Jedną z najważniejszych zalet transportu rzecznego jest ekonomia czasu i kosztów. Rzeki oferują wyjątkową infrastrukturę, która umożliwia przewóz dużych ilości ładunków na dalekie odległości w stosunkowo krótkim czasie. Dzięki temu transport rzeczny często jest bardziej ekonomiczny niż inne formy.

Aspekt ekologiczny również odgrywa istotną rolę. Przewóz towarów rzeką generuje mniejsze emisje CO2 w porównaniu z transportem drogowym czy lotniczym. Jest to korzystne dla środowiska naturalnego i może przyczynić się do zmniejszenia negatywnego wpływu na klimat.

Kolejną zaletą jest duża pojemność ładunkowa. Rzeki pozwalają na przewóz znacznych ilości ładunków, w tym dużych i ciężkich towarów, co sprawia, że są doskonałym wyborem dla transportu ponadgabarytowego rzecznego.

Bezpieczeństwo to następny argument przemawiający za transportem rzecznym. W porównaniu z transportem drogowym czy lotniczym uważa się go za bardziej bezpieczny, ponieważ jest mniej podatny na wypadki czy korki drogowe.

Rzeki oferują także zróżnicowane zastosowania. Mogą być wykorzystywane do przewozu różnych rodzajów ładunków, w tym materiałów budowlanych, paliw, produktów spożywczych, a nawet kontenerów. Ta różnorodność sprawia, że transport rzeczny jest atrakcyjną opcją dla wielu branż i sektorów gospodarki.

Ograniczenia wynikające z transportu ponadgabarytowego rzeką

Mimo licznych zalet transport rzeczny również ma swoje ograniczenia, szczególnie jeśli chodzi o przewóz ponadgabarytowych ładunków.

Przede wszystkim wielkość i waga ładunków mogą stanowić wyzwanie dla transportu rzecznego. W niektórych przypadkach, zwłaszcza przy dużych i ciężkich towarach, może on być ograniczony przez dopuszczalne wymiary i wagi łodzi oraz obecność przeszkód w rzekach, takich jak mosty czy kanały.

Transport rzeczny jest również uzależniony od warunków pogodowych. Wysokie fale, susze czy powodzie mogą wpłynąć na żeglowność rzek, co z kolei może wprowadzić utrudnienia lub opóźnienia w przewozie ładunków.

Kolejną przeszkodą są bariery geograficzne. Niektóre regiony mogą być trudno dostępne za pomocą rzek z powodu braku odpowiedniej infrastruktury lub występowania naturalnych barier.

Pomimo tych ograniczeń transport rzeczny nadal pozostaje atrakcyjną opcją dla wielu rodzajów ładunków, zwłaszcza gdy zachodzi potrzeba przemieszczenia dużej ilości towarów na znaczne odległości. Ważne jest, aby dobrze zaplanować i dostosować proces transportu rzecznego do specyfiki przewożonych ładunków, co pozwoli wykorzystać wszystkie zalety tej formy transportu i zminimalizować ewentualne trudności.

Przewozy ładunków ponadgabarytowych w Polsce za pomocą transportu śródlądowego

W Polsce istnieje możliwość przewożenia ładunków o nietypowych wymiarach dzięki wykorzystaniu transportu śródlądowego. Ta forma umożliwia przewóz towarów o dużych rozmiarach za pomocą różnych typów jednostek, takich jak zestawy pontonów i barki pchane.

Przykładowe wymiary zestawów pontonów to:

  • długość 66 m, szerokość 9 m i wysokość 4,5 m;
  • długość 69 m, szerokość 8 m i wysokość 4,5 m;
  • długość 77 m, szerokość 7 m i wysokość 4,5 m.

Należy jednak pamiętać, że możliwość przewozu ładunków o takich wymiarach jest uzależniona od wielu czynników, w tym od aktualnego poziomu rzek oraz innych zmiennych uwzględnianych przez zespół ekspertów. W Polsce transportem śródlądowym można przewozić ładunki o łącznej wadze od 500 ton do 1000 ton, ale dokładne możliwości przewozu muszą być ocenione indywidualnie dla każdego przypadku.

już 34 lat

Historia

Historia 20142015 r.

Spółka ZTE w chwili obecnej posiada 62 ciągniki i 67 naczep do przewozu nietypowych ładunków.


Historia 20092009 r.

Nawiązanie bliższej współpracy z wiodącym producentem specjalistycznych naczep firmą Faymonville.


Historia 20052005 r.

Pierwszy certyfikat BVQi Systemu Zarządzania wg normy ISO 9001:2000.


Historia 20001998-2005 r.

Okres zakupów nowego sprzętu i ugruntowanie pozycji na rynku usług transportu ponadgabarytowego.


Historia 19981998 r.

Zakup nieruchomości po byłej kopalni "Michał" w Siemianowicach Śląskich i poddanie jej rewitalizacji.


Historia 19961996 r.

Zakup spółki ZTE Katowice i przyłączenie jej do spółki Gola. Od tego momentu firma zmienia nazwę z Gola na ZTE Katowice Sp. z o.o.


Historia 19901990 r.

Początek działalności na rynku przewozów ponadgabarytowych pod spółką GOLA Sp. z o.o.

Zapytaj o ofertę