Transport ponadgabarytowy – ZTE
Twoje potrzeby, nasza pasja

Kiedy podczas transportu ponadgabarytowego można modyfikować infrastrukturę drogową?

30 kwietnia 2023

Transport ponadgabarytowy jest regulowany przez specjalne przepisy prawa transportowego. Sprawdź, jakie zezwolenia są niezbędne, aby przewieźć ładunki o nietypowych wymiarach. Z naszego artykułu dowiesz się także, w jakich sytuacjach można modyfikować infrastrukturę drogową.

Uzyskanie odpowiedniej zgody

Zanim przejdziemy do tego, jakie zezwolenia są wymagane, warto zacząć od wyjaśnienia, czym jest transport ponadgabarytowy. Ten rodzaj transportu, który określany jest także jako transport ponadnormatywny lub nienormatywny, dotyczy przewozu ładunków przekraczających ustalone normy pod względem masy i wymiarów. Ładunek uznajemy za ponadgabarytowy, gdy jego szerokość przekracza 2,5 metra, a długość wynosi powyżej 16,5 metra. Ponadto jeśli masa przewożonego ładunku przekracza 42 tony lub nacisk osi pojazdu na jezdnię jest większy niż normy ustalone dla danej drogi, również mamy do czynienia z transportem ponadgabarytowym.

Jak przedstawia się sytuacja z zezwoleniami? Przewóz nietypowych, dużych ładunków wymaga posiadania przez przewoźnika odpowiedniego zezwolenia, które wydaje zarządca dróg, GDDKiA lub prezydent miasta, w zależności od kategorii dokumentu. Przed 2012 rokiem na każdy nienormatywny przewóz trzeba było uzyskać odrębne zezwolenie, ale po nowelizacji przepisów wydawane są zezwolenia czasowe, których ważność wynosi maksymalnie 24 miesiące. Dziś czas oczekiwania na decyzję skrócił się do kilkunastu dni.

W ZTE każdy aspekt organizacji transportu ponadgabarytowego odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i standardami obsługi logistycznej. Zgłoś się do nas, a zyskasz pewność, że wszystkie niezbędne zezwolenia zostaną uzyskane.

Profesjonalny pilotaż ładunków ponadnormatywnych

W sprawnym transporcie ładunków niestandardowych kluczową funkcję pełnią piloci, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo i wygodę przewożonych towarów. Ich zadaniem jest zabezpieczenie infrastruktury drogowej na czas przejazdu dużych gabarytów, a także ostrzeganie innych użytkowników drogi o nadjeżdżającym nietypowym transporcie. Ponadto piloci pomagają kierowcom w precyzyjnym i bezpiecznym manewrowaniu pojazdami o dużych rozmiarach. Jako doświadczona firma transportowa oferujemy usługi pilotażu transportów ładunków niestandardowych na terenie Polski i za granicą.

Wsparcie profesjonalistów

Uzyskanie stosownego zezwolenia to pierwszy krok w organizacji transportu ładunków ponadgabarytowych, jednak podczas planowania takiego transportu należy uwzględnić wiele innych czynników.

Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę:

  • typ,
  • rodzaj ładunku,
  • jego ciężar,
  • wymiary,
  • infrastrukturę drogową,
  • przepisy krajowe lub zagraniczne,
  • logistykę.

Aby mieć pewność, że wszystkie aspekty tego złożonego procesu zostaną spełnione, warto zwrócić się o pomoc do specjalistów. W ZTE oferujemy usługi na wysokim poziomie, mamy wieloletnie doświadczenie w branży, więc jesteśmy w stanie zorganizować transport ponadnormatywny w możliwie jak najkrótszym czasie.

Zmiany w infrastrukturze drogowej

Przy organizacji transportu ponadgabarytowego często konieczne są tymczasowe zmiany w infrastrukturze drogowej. Transport towarów o dużych gabarytach jest jednym z najtrudniejszych zadań w branży transportowej ze względu na trudność w przewidywaniu przeszkód w otoczeniu, takich jak zwężenia, wiadukty, mosty, roboty drogowe i inne przeszkody. Ponadto należy również wziąć pod uwagę maksymalny dozwolony nacisk osi pojazdu na nawierzchnię drogową. Nasi pracownicy zawsze starają się skontaktować z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, aby omówić specyfikę przewozu i dostosować warunki do indywidualnych wymagań klienta. Planowanie trasy z wykluczeniem odcinków, które są w trakcie remontu lub zawierają przeszkody, ma kluczowe znaczenie dla komfortu i bezpieczeństwa przejazdu oraz czasu przewozu.

Podczas transportu ponadgabarytowego można dokonywać czasowych modyfikacji infrastruktury drogowej, gdy wymiary i waga przewożonego ładunku przekraczają dopuszczalne normy. Może to wymagać przesunięcia lub usunięcia znaków drogowych, czasowego usunięcia barier ochronnych, demontażu ruchomych elementów mostów lub wiaduktów, czy też czasowej zmiany organizacji ruchu. Takie modyfikacje są dokonywane po wcześniejszym uzgodnieniu z właściwymi władzami i zorganizowaniu odpowiedniej ochrony. W ZTE zwracamy uwagę na każdy szczegół, który mógłby opóźnić przewóz lub spowodować szkody przewożonych towarów.

już 34 lat

Historia

Historia 20142015 r.

Spółka ZTE w chwili obecnej posiada 62 ciągniki i 67 naczep do przewozu nietypowych ładunków.


Historia 20092009 r.

Nawiązanie bliższej współpracy z wiodącym producentem specjalistycznych naczep firmą Faymonville.


Historia 20052005 r.

Pierwszy certyfikat BVQi Systemu Zarządzania wg normy ISO 9001:2000.


Historia 20001998-2005 r.

Okres zakupów nowego sprzętu i ugruntowanie pozycji na rynku usług transportu ponadgabarytowego.


Historia 19981998 r.

Zakup nieruchomości po byłej kopalni "Michał" w Siemianowicach Śląskich i poddanie jej rewitalizacji.


Historia 19961996 r.

Zakup spółki ZTE Katowice i przyłączenie jej do spółki Gola. Od tego momentu firma zmienia nazwę z Gola na ZTE Katowice Sp. z o.o.


Historia 19901990 r.

Początek działalności na rynku przewozów ponadgabarytowych pod spółką GOLA Sp. z o.o.

Zapytaj o ofertę