Transport ponadgabarytowy – ZTE
Twoje potrzeby, nasza pasja

Kto wydaje zezwolenie na transport ponadgabarytowy?

21 grudnia 2023

Transport ponadgabarytowy to wyzwanie, które wymaga starannej organizacji i spełnienia wielu formalności. Jedną z kwestii jest uzyskanie zezwolenia na przewóz tego rodzaju ładunków. Aby lepiej zrozumieć proces, warto dowiedzieć się, kto jest odpowiedzialny za wydawanie tych zezwoleń oraz jakie kategorie transportów ponadgabarytowych istnieją. W dzisiejszym wpisie skoncentrujemy się właśnie na tych kwestiach, więc jeśli chcesz wiedzieć więcej, to czytaj dalej.

Rodzaje zezwoleń

W sytuacji, w której pojazd, a konkretnie naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem bądź bez niego przekracza dozwolone normy, konieczne jest załatwienie odpowiednich zezwoleń. Jakie zezwolenia możesz uzyskać, organizując transport ponadgabarytowy?

Zezwolenia według czasu obowiązywania

Mogą to być zezwolenia jednorazowe lub terminowe, obejmujące okres tygodniowy, miesięczny lub roczny. Wybór odpowiedniej kategorii zależy od planowanego czasu trwania transportu.

Zezwolenia według przekroczonych limitów masy czy wymiarów

Poszczególne kraje Unii Europejskiej ustalają własne przepisy dotyczące transportu ponadnormatywnego. Aby ich nie złamać, musisz mieć aktualne informacje o regulacjach prawnych obowiązujących w każdym obsługiwanym kraju.

Kategorie transportów ponadgabarytowych

Transport gabarytowy obejmuje różne rodzaje pojazdów i ładunków, które ze względu na swoje rozmiary czy masę wymagają specjalnych zezwoleń na poruszanie się po drogach publicznych. Poniżej przedstawiamy ich główne kategorie.

Kategoria I

 • Wydawana dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nie większej niż dopuszczalna.
 • Nacisk osi nie może przekraczać wartości przewidzianych dla konkretnych dróg.
 • Licencja ważna przez 6 lub 12 miesięcy, wydawana przez zarządcę wskazanej drogi.

Kategoria II

 • Dotyczy pojazdów o szerokości ≤ 3.5 m, z wysokością, masą oraz naciskiem osi nieprzekraczającymi norm.
 • Obowiązuje na drogach publicznych (z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych) przez 12 miesięcy.

Kategoria III

 • Przyznawana dla pojazdów o szerokości ≤ 3.2 m, wysokości ≤ 4.3 m i długości ≤ 15 m dla pojedynczego pojazdu i 23 m dla zespołu pojazdów. Nacisk osi i rmc mniejszy od wartości dopuszczalnej.
 • Wydawana przez starostę na 1, 6, 12, 24 miesiące, obowiązuje na wszystkich drogach publicznych.

Kategoria IV

 • Dotyczy pojazdów o szerokości ≤ 3.4 m i długości: ≤ 15 m dla pojedynczego pojazdu; ≤ 23 m dla zespołu pojazdów; ≤ 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach.
 • Wydawane przez GDDKiA na 1, 2, 6, 12, 24 miesiące. Wymagane dodatkowe zezwolenie od Urzędu Celnego przy międzynarodowych przewozach.

Kategoria V

 • Przyznawana dla pojazdów z naciskiem na oś mniejszym od dopuszczalnego dla danej drogi.
 • Rmc może wynosić do 60 t, a pojazd nie może przekraczać określonych wymiarów.
 • Zezwolenie wydawane przez GDDKiA na 1, 2, 6, 12, 24 miesiące; wymagane dodatkowe zezwolenie Urzędu Celnego przy przewozach międzynarodowych.

Kategoria VI

 • Obowiązuje dla pojazdów o określonych wymiarach na drogach jedno- i dwujezdniowych.
 • Dodatkowe zezwolenie od Urzędu Celnego przy międzynarodowych przewozach.

Kategoria VII

 • Dotyczy pojazdów, których nacisk na oś, wymiary i masa przekraczają limity z poprzednich kategorii.
 • Zezwolenie jest wydawane terminowo na 14 dni lub 30 dni.

Jak otrzymać zezwolenie na transport ponadgabarytowy?

Cały proces możemy podzielić na 4 poniższe etapy.

Etap 1: Złożenie wniosku

Aby uzyskać zezwolenie, należy wypełnić wniosek i dostarczyć go do organu wydającego zezwolenie. Warto podkreślić, że wszystkie pola wniosku powinny być kompletnie wypełnione.

Etap 2: Ocena wniosku

Organ wydający zezwolenie dokonuje oceny wniosku, uwzględniając parametry pojazdu i trasę przejazdu. W przypadku braków lub błędów we wniosku może być wymagane jego ponowne złożenie.

Etap 3: Uzyskanie zgód

Zanim zezwolenie zostanie wydane, konieczne jest uzyskanie zgód wszystkich zarządców dróg, koncesjonariuszy autostrad, a w przypadku miast na prawach powiatu – także prezydentów miast. Ważne jest uwzględnienie stanu technicznego dróg i obiektów mostowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Etap 4: Wydanie zezwolenia

Po spełnieniu wszystkich warunków organ wydający zezwolenie podejmuje decyzję administracyjną i wydaje zezwolenie na transport ponadgabarytowy.

Wsparcie profesjonalistów

Przedsiębiorcy planujący transport ponadnormatywny często napotykają na wiele trudności związanych z procedurami uzyskiwania zezwoleń. Dlatego warto skorzystać z usług profesjonalistów, którzy mają aktualne informacje o regulacjach prawnych obowiązujących w różnych krajach Unii Europejskiej.

już 34 lat

Historia

Historia 20142015 r.

Spółka ZTE w chwili obecnej posiada 62 ciągniki i 67 naczep do przewozu nietypowych ładunków.


Historia 20092009 r.

Nawiązanie bliższej współpracy z wiodącym producentem specjalistycznych naczep firmą Faymonville.


Historia 20052005 r.

Pierwszy certyfikat BVQi Systemu Zarządzania wg normy ISO 9001:2000.


Historia 20001998-2005 r.

Okres zakupów nowego sprzętu i ugruntowanie pozycji na rynku usług transportu ponadgabarytowego.


Historia 19981998 r.

Zakup nieruchomości po byłej kopalni "Michał" w Siemianowicach Śląskich i poddanie jej rewitalizacji.


Historia 19961996 r.

Zakup spółki ZTE Katowice i przyłączenie jej do spółki Gola. Od tego momentu firma zmienia nazwę z Gola na ZTE Katowice Sp. z o.o.


Historia 19901990 r.

Początek działalności na rynku przewozów ponadgabarytowych pod spółką GOLA Sp. z o.o.

Zapytaj o ofertę