Transport ponadgabarytowy – ZTE
Twoje potrzeby, nasza pasja

Urządzenie AED w ZTE

1 sierpnia 2015

ZTE zainstalowało w swojej siedzibie urządzenie AED, czyli automatyczny defibrylator zewnętrzny. Urządzenie dostępne w godzinach pracy, zarówno dla pracowników jak i w razie nagłej konieczności osób spoza spółki. Zakup i montaż urządzenia AED, jest efektem szkoleń z pierwszej pomocy na których pracownicy spółki uczyli się ratowania życia osoby poszkodowanej.

W sytuacji nagłego zatrzymania akcji serca możliwe jest przywrócenie jego pracy poprzez defibrylację. Można ją wykonać przy użyciu automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED). Jest to urządzenie, którego może użyć nawet osoba nie będąca wcześniej przeszkolona w udzielaniu pierwszej pomocy, gdyż jego obsługa jest bardzo prosta wręcz intuicyjna. Po jego włączeniu defibrylator przekazuje nam głosową instrukcję postępowania, wystarczy, że dokładnie będziemy wykonywać kolejne polecenia. Urządzenie także samo ocenia stan osoby poszkodowanej i decyduje, czy jego użycie jest konieczne i przekazuje nam głośne komunikaty głosowe jak osoba ratująca ma dalej postępować. W razie konieczności użycia defibrylatora AED, należy powiadomić dowolnego pracownika biurowego ZTE, który uda się na miejsce zdarzenia. 

Zakup defibrylatora to kolejny po szkoleniach z pierwszej pomocy element realizowanej przez ZTE strategii biznesu społecznie odpowiedzialnego. Więcej o strategii CSR spółki można przeczytać tutaj.

już 34 lat

Historia

Historia 20142015 r.

Spółka ZTE w chwili obecnej posiada 62 ciągniki i 67 naczep do przewozu nietypowych ładunków.


Historia 20092009 r.

Nawiązanie bliższej współpracy z wiodącym producentem specjalistycznych naczep firmą Faymonville.


Historia 20052005 r.

Pierwszy certyfikat BVQi Systemu Zarządzania wg normy ISO 9001:2000.


Historia 20001998-2005 r.

Okres zakupów nowego sprzętu i ugruntowanie pozycji na rynku usług transportu ponadgabarytowego.


Historia 19981998 r.

Zakup nieruchomości po byłej kopalni "Michał" w Siemianowicach Śląskich i poddanie jej rewitalizacji.


Historia 19961996 r.

Zakup spółki ZTE Katowice i przyłączenie jej do spółki Gola. Od tego momentu firma zmienia nazwę z Gola na ZTE Katowice Sp. z o.o.


Historia 19901990 r.

Początek działalności na rynku przewozów ponadgabarytowych pod spółką GOLA Sp. z o.o.

Zapytaj o ofertę