Transport ponadgabarytowy – ZTE
Twoje potrzeby, nasza pasja

ZTE Gepardem Biznesu 2013

20 listopada 2014

Gepard Biznesu 2013ZTE, zostało wyróżnione przez Instytut Nowoczesnego Biznesu, w VIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2013. Nagroda ta przyznawana jest najdynamiczniej rozwijającym się firmom według wzrostu ich wartości rynkowej, liczonej metodą porównania do spółek giełdowych.

W VIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu kryterium oceny była dynamika wzrostu wartości rynkowej porównywana w okresie 2 lat. Wybór dokonywany był na podstawie wyników finansowych, które posłużyły do wyliczenia wartości rynkowej podmiotu gospodarczego z ostatniego dnia marca w kolejnych latach przez porównanie do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

już 33 lat

Historia

Historia 20142015 r.

Spółka ZTE w chwili obecnej posiada 62 ciągniki i 67 naczep do przewozu nietypowych ładunków.


Historia 20092009 r.

Nawiązanie bliższej współpracy z wiodącym producentem specjalistycznych naczep firmą Faymonville.


Historia 20052005 r.

Pierwszy certyfikat BVQi Systemu Zarządzania wg normy ISO 9001:2000.


Historia 20001998-2005 r.

Okres zakupów nowego sprzętu i ugruntowanie pozycji na rynku usług transportu ponadgabarytowego.


Historia 19981998 r.

Zakup nieruchomości po byłej kopalni "Michał" w Siemianowicach Śląskich i poddanie jej rewitalizacji.


Historia 19961996 r.

Zakup spółki ZTE Katowice i przyłączenie jej do spółki Gola. Od tego momentu firma zmienia nazwę z Gola na ZTE Katowice Sp. z o.o.


Historia 19901990 r.

Początek działalności na rynku przewozów ponadgabarytowych pod spółką GOLA Sp. z o.o.

Zapytaj o ofertę