Transport ponadgabarytowy – ZTE
Twoje potrzeby, nasza pasja

Relacje z pracownikami

Dobre miejsce pracy
Organizacja pracy w naszej firmie jest przejrzysta i uwzględnia indywidualne predyspozycje pracowników. Odpowiedni podział pracy jest dla nas bardzo ważny.

Opieka medyczna
Wychodzimy z założenia, że bezpieczeństwo pracy i zdrowie naszych pracowników są dla nas bardzo ważne. W związku z tym zapewniamy naszym pracownikom prywatną opiekę medyczną na wysokim poziomie.

Rozwój pracowników
Stałe doskonalenie naszych pracowników traktujemy priorytetowo. Przykładem naszych działań są cykliczne szkolenia.

Ścieżka kariery
Przygotowujemy przyszłych menedżerów do roli zarządzania zespołem i pomagamy w wykonywaniu swoich obowiązków podczas sprawowania już nowej funkcji (coaching).

Kształcenie przyszłej kadry
Wspieramy studentów w zdobywaniu wiedzy i doświadczenia na rynku pracy. Pomagamy studentom podczas ich nauki (praktyki studenckie), a następnie wielu z nich znajduje po studiach stałą i ciekawą pracę w naszym zespole.

Wspieranie lokalnej społeczności
Od wielu lat współpracujemy z władzami naszego miasta w procesie walki z bezrobociem. Wieloletnia, ścisła współpraca z urzędem pracy doceniania jest również nagrodami „Lider Lokalnego Zatrudnienia”.

już 34 lat

Historia

Historia 20142015 r.

Spółka ZTE w chwili obecnej posiada 62 ciągniki i 67 naczep do przewozu nietypowych ładunków.


Historia 20092009 r.

Nawiązanie bliższej współpracy z wiodącym producentem specjalistycznych naczep firmą Faymonville.


Historia 20052005 r.

Pierwszy certyfikat BVQi Systemu Zarządzania wg normy ISO 9001:2000.


Historia 20001998-2005 r.

Okres zakupów nowego sprzętu i ugruntowanie pozycji na rynku usług transportu ponadgabarytowego.


Historia 19981998 r.

Zakup nieruchomości po byłej kopalni "Michał" w Siemianowicach Śląskich i poddanie jej rewitalizacji.


Historia 19961996 r.

Zakup spółki ZTE Katowice i przyłączenie jej do spółki Gola. Od tego momentu firma zmienia nazwę z Gola na ZTE Katowice Sp. z o.o.


Historia 19901990 r.

Początek działalności na rynku przewozów ponadgabarytowych pod spółką GOLA Sp. z o.o.

Zapytaj o ofertę